VOXEN/ HAKAN PRODUCTIONS TALK SHOW BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

1.TARAFLAR

 

VOXEN, HAKAN PRODUCTIONS ve https://www.hakanproductions.com/başvurular internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini 
kabul etmiştir.

2.TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

a .Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu 
kabul etmiştir.

 

b. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS ile paylaşmıştır. VOXEN, HAKAN PRODUCTIONS, paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda kullanabilecektir. Başvuru Sahibi, VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS'nun paylaşılmış olan fotoğrafları ve videoları kullanımı durumunda VOXEN, HAKAN PRODUCTIONS'dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

c. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Yarışma Kayıt Formu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS'nun ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.

d. Başvuru Sahibi, PROGRAM, VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS'nun ve grup şirketlerinin PROGRAM dışında televizyon, internet v.b. fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mecradan gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.

e. Başvuru Sahibi, Yarışma Kayıt Formu’nun doldurulması ile direkt yarışmacı olmaya hak kazanmadığını, yarışmacıları belirleme yetkisinin sadece VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS yetkililerinde olduğunu bildiğini kabul eder.

f. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin başvurularını velisinin yapması gerekmektedir. 18 yaş altı yarışmacı olmak isteyenlerin velisinin onayı olmaması durumunda yarışmacı olmaya hak kazansalar bile yarışmaya katılamazlar.

g. Başvuru Sahipleri’nin Yarışma Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS'nun veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.

h. VOXEN ve HAKAN PRODUCTIONS program formatını, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir. program Başvuru Taahhütnamesi yasal olarak Başvuru Sahibi’ni bağladığı için bu sayfa belirli aralıklarla Başvuru Sahibi tarafından ziyaret edilmelidir.

3. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

 

VOXEN, ve HAKAN PRODUCTIONS ve https://www.hakanproductions.com/başvurular internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır ) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.